Z kraju 25 kwietnia 2020

Śląsk Wrocław porozumiał się z zespołem

Śląsk Wrocław informuje, że w okresie zawieszenia rozgrywek przyjęto zasady redukcji wynagrodzeń I drużyny zgodne z uchwałą Rady Nadzorczej Ekstraklasy SA.

W marcu, po decyzji o wstrzymaniu rozgrywek ligowych i w konsekwencji nagłej utracie możliwości uzyskiwania przychodów przez klub, piłkarze Śląska zaakceptowali rozwiązanie przejściowe, jakim było zamrożenie części ich zarobków. W geście solidarności zgodę na obniżenie swoich pensji wyrazili również wszyscy pracownicy klubu.

Teraz uczyniono kolejny krok pozwalający na utrzymanie klubowi płynności finansowej. Jest wprowadzenie programu czasowej redukcji wynagrodzeń. Opiera się on na zasadach przyjętych przez radę nadzorczą Ekstraklasy SA.

W pierwszym etapie zawodnicy WKS-u zostali szczegółowo zapoznani z obecną sytuacją ekonomiczną spółki oraz perspektywą funkcjonowania klubu w obliczu wielomiesięcznej walki z koronawirusem. Zdecydowana większość piłkarzy, a także sztab szkoleniowy, zaakceptowała porozumienie z klubem, przyjmując warunki tymczasowej obniżki pensji.

– Wspólnie mierzymy się z tą nadzwyczajną sytuacją, dlatego dziękuję tym zawodnikom za zrozumienie i kolejną oznakę solidarności z klubem. Szczególnie chciałbym podkreślić rolę, jaką w tym złożonym procesie odegrała rada drużyny oraz piłkarze silnie związani ze Śląskiem, noszący w przeszłości kapitańską opaskę: Krzysztof Mączyński, Piotr Celeban, Wojciech Golla, Mariusz Pawelec i Kamil Dankowski. Swoim zaangażowaniem w czasie naszych rozmów potwierdzili, co oznacza „bycie liderem”, nie uciekając w tym trudnym momencie od odpowiedzialności – zaznacza Piotr Waśniewski, prezes zarządu Śląska Wrocław.