Z kraju 29 kwietnia 2020

Ministerstwo Sportu daje 35 mln zł

Blisko 600 podmiotów wyróżnionych gwiazdką w Programie Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich otrzyma w 2020 roku 35 milionów złotych od Ministerstwa Sportu.

To największy w historii resortu budżet na upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży konkretnej dyscypliny sportu.

– Mam nadzieję, że tak duże wsparcie ze strony ministerstwa pozwoli rozwijać się zawodnikom, którzy są na początku swojej kariery sportowej. Wierzę, że w przyszłości dzięki temu pojawią się tak wybitni zawodnicy, jak np. Robert Lewandowski – powiedziała minister Danuta Dmowska-Andrzejuk.

Najważniejszym założeniem Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich jest podniesienie i ujednolicenie poziomu szkoleniowego.